Tyto webové stránky byly spuštěny 20. března 2020 a jejich cílem bylo reagovat na vyhlášení nouzového stavu v ČR. 

Slouží především vám, občanům, abyste měli přehled o funkčních službách v našem regionu v době koronaviru.

Informace postupně přidávají a aktualizují samotné obce, lékaři, obchodníci a restauratéři.Služby a lékaři na Židlochovicku